Cégünkről

Az EREA Ingatlanközvetítő és tanácsadó rendszer üzleti filozófiája
„EREA – Az otthontermtés nyugalma.”

Az EREA (Empire Real Estate Agency) ingatlanközvetítő és tanácsadó rendszer 15 éves ingatlanközvetítői szakmai tapasztalatán alapul.

Az ingatlanközvetítés a legszorosabb bizalmi viszony az ingatlan ügyletet bonyolítani szándékozó ügyfél, valamint az ingatlan ügynökség között. Magyarországon az ingatlanközvetítés, mint felelős, szakmailag, szervezetileg, és jogilag ellenőrzött tevékenység az elmúlt harminc évben fejlődött ki újra, és az ezt megelőző időszak „ hosszú hallgatása” rányomta bélyegét erre a fejlődési szakaszra. A tulajdonjogról alkotott filozófia és jogi szabályozás, a polgári értékrend, és nem utolsó sorban az egyén gazdasági helyzetének javulása azt eredményezte, hogy ma az ingatlanügyletek 60%-a ingatlanügynökségek bevonásával, egy szerződésszerűen létrehozott bizalmi jogviszony alapján bonyolódik. Az ingatlanpiac szereplői – mind a kínálati, mind pedig a keresleti oldalon – „ráhangolódtak” arra a gondolkodásmódra, mely egyre kevésbé teszi nélkülözhetővé a jó nevű, szakmailag és pénzügyileg erős, és teljes körű szolgáltatást kínáló ingatlan ügynökségek bevonását egy sikeres ingatlanügyletbe.

Az ingatlanközvetítés nagyon speciális, és a különböző szakmai-tudományos ágak határait összemosó, felhasználó szolgáltatás. A jogi, műszaki, gazdasági, marketing tudás mellett azonban mindenek előtt olyan emberi kapcsolatot igényel az ügyfél és az ügynök, ezen keresztül az ügynökség között, melynek eredménye az értékteremtés, a mérhető üzleti haszon és az időtálló partneri viszony.

Az elmúlt 15 év során megszerzett tapasztalatok alapján az EREA Ingatlanközvetítő és tanácsadó rendszer üzleti filozófiája, az alapító által megkövetelt szellemben éppen ez a fajta értékteremtés.  Az EREA ezt tekinti igazi feladatának! Olyan rendszert kínálni az ingatlanügyletet bonyolítani szándékozóknak, amely egyszerű, megbízható, tisztességes, szakmailag kimagasló, és a kölcsönös üzleti eredményeken keresztül értékteremtő is egyben. Olyan rendszert, amelyben az első, biztos „cím” az EREA ingatlanügynökség.

Az EREA rendszer üzleti filozófiájának középpontjában ezért a megbízható szakmaisággal elért eredmény áll, mely az ügyfél ingatlanügyletének sikeres megoldását tekinti a „non plus ultrának”. Az EREA – az első cím, ahová az ügyfél bizalommal fordulhat, bármilyen ingatlanügyletet kíván bonyolítani, és ahonnan tovább lépnie nem kell, de mindig visszatérhet! Az EREA – az első cím, ahol a siker érdekében felhasználjuk az általunk fejlesztett know-how összes elemét, olyan értékesítési technikákat, melyek alkalmazása mellett az ügyfél akár otthonából intézheti ingatlanügyletét magasan képzett ügynökeink segítségével.
Fejlődésünk szervezetileg és a know-how tekintetében megtervezett, mértéktartó, ugyanakkor lendületes és folyamatos. Az EREA Ingatlanközvetítő és tanácsadó rendszer biztosítja az azonos szakmai színvonalú, azonos gazdasági, jogi, pénzügyi elvek szerint működő hálózatot, melynek célja, hogy ügyfeleink ingatlanügyleteinek sikeres lebonyolításához kiterjedt ingatlanügynöki rendszer, folyamatosan bővülő adatbázis álljon rendelkezésre, függetlenül attól, hogy a rendszer melyik egysége a „gesztor” megbízott.  Az EREA központ által gyakorolt oktatás,  marketing,  pénzügyi és szakmai kontroll, és a szakképzett ingatlanértékesítő ügynökökkel kialakított szerződéses rendszer garantálja az üzleti filozófia sikerét.

Az EREA Ingatlanközvetítő és tanácsadó rendszer működését egységes belső normarendszer szabályozza. Ügyfeleink érdekeit az egységes Általános Szerződési Feltételek, az Etikai Kódex, valamint a Szakmai Működési Kézikönyv szabályain alapuló értékesítési folyamat szolgálja.

EREA  „  az első cím”

EREA " Az otthontermtés nyugalma"